Beste ouders en potentieel nieuwe leden,

Wil je binnenkort jouw broer of zus inschrijven? Of ken je iemand die er graag vanaf volgend jaar bijkomt? Lees deze brief dan goed door en verspreid het nieuws.

Voor het volgend scoutsjaar zullen de inschrijvingen online doorgaan. Het zal dus niet meer enkel plaatsvinden op de laatste dag van de weifeesten. Deze manier vereenvoudigt het officieel inschrijven bij Scouts & Gidsen Vlaanderen voor de groepsadministrate. Je gegevens komen automatisch in het systeem.

Broers & zussen van huidige leden krijgen voorrang en kunnen zich vanaf zondag 5 augustus (09:00 uur) inschrijven via een link die beschikbaar wordt op de inschrijvingspagina van de website. Zij krijgen tijd tot en met zondag 19 augustus (22:00 uur). In de week daarachter kijken wij alle aanvragen na en publiceren we het resterend aantal vrije plaatsen per tak. Zondag 19 augustus (09:00 uur) mogen de andere nieuwe leden zich inschrijven via hetzelfde formulier op de website. Zij vullen de resterende plaatsen op. De leden zonder broer/zus in onze scouts zullen uit het systeem worden verwijderd indien ze voor 19 augustus het formulier invullen. Doe dit dus a.u.b. pas vanaf 19 augustus.

Graag willen we u er nog op wijzen dat scouting een engagement is. Er wordt verwacht dat je op alle vergaderingen en activiteiten aanwezig bent. Langdurige afwezigheid zonder geldige reden leidt tot schorsing en kan resulteren in uitschrijving van het lid.

Gelieve deze informatie met zoveel mogelijk mensen te delen zodat niemand voor de verrassing staat dat vanaf dit jaar de inschrijvingen online gebeuren.

Hierondervindt u een voorbeeld van het formulier. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u exact welke gegevens verplicht zijn.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons via groepsploeg@60ste.be

Opgelet: huidige leden hoeven zich niet opnieuw in te schrijven via het online formulier, dit gebeurt door de takleiding zelf.

 

Voorbeeld van het online formulier:

formulier

Volgende gegevens zijn verplicht:

 • Voornaam & naam
 • Geslacht
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • GSM (of telefoon)
 • Land, postcode (gemeente), straat, nummer & (bus)
 • Opmerkingen
  • Naam & tak van de broer(s) of zus(sen) in onze scouts (bij inschrijving van een broer/zus, zonder deze informatie is uw inschrijving ongeldig)
  • Naam van de andere kinderen die u tegelijk wilt inschrijven*
  • Gewenste kapoenentak (bij inschrijving voor de kapoenen)**
  • Voor welk tak (of jaar) u wenst in te schrijven

* Wanneer u meerdere kinderen wilt inschrijven, raden wij u aan om voor één kind het formulier juist in te vullen en bij opmerking de namen van de andere kinderen in te vullen. U mag dit enkel doen wanneer ze broer of zus zijn van elkaar.

** U mag een voorkeur van tak geven voor de kapoenen (kwikken of kwakken), maar we kunnen niet garanderen dat er op het moment van inschrijving nog plaats is.

Categories: Groep